Doživite selo

DOBRODOŠLI

Selo je inspiracija.
Selo je mesto gde se sve rađa.
Selo je mesto gde se hrana stvara.
Na selu se najbolje oseti priroda.
Na selu se najbolje ispričate sa sobom.
Na selu dođete do novih ideja i novih poleta.


Na južnim padinama Fruške gore proizvodimo sireve po recepturi naše prabake. Kada ih jednom probate, postaće redovni u vašoj ishrani.

  Izaberite neku od naših ponuda:
Ponuda 1
Ponuda 2
Ponuda 3
Ponuda 4